Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện

Giá bán: Từ 40.000đ/kg theo thiết kế