Các sản phẩm sơn tĩnh điện khác

Giá bán: Từ 40.000đ/kg trở lên theo thiết kế