Tủ điện Inox 201, 304 Vinh Nam

Từ 115.000đ/Kg theo thiết kế