Tủ đựng trang thiết bị PCCC

Giá bán: Từ 40.000đ/kg theo thiết kế