Tủ tụ bù công suất phản kháng

Giá bán: Từ 40.000đ/kg theo thiết kế