Khởi động từ 3P MC-265a

8.200.000  5.510.400 

Mã sản phầm: MC-265a