Khởi động từ 3P MC-400a

10.150.000  6.820.800 

Mã sản phẩm: MC-400a