Khởi động từ 3P MC-500a

20.300.000  13.641.600 

Mã sản phẩm: MC-500a