Khởi động từ 3P MC-800a

27.100.000  18.211.200 

Mã sản phẩm: MC-800a