Thống kê truy cập

Tủ công tơ

Tủ công tơ

Giá
Vui lòng liên hệ (Chưa VAT)
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Tủ công tơ  được thiết kế tuỳ theo phụ tải của khách hàng là tải 3P hay 1P
- Với tải 3P công suất nhỏ : Imax < 100A dùng công tơ loại trực tiếp 10/20A, 10/40A, 20/40A, 30/60A, 50/100A
- Với tải 3P công suất lớn : Imax > 100A dùng công tơ loại gián tiếp kết hợp biến dòng với dòng thứ cấp 1A hoặc 5A
- Với tải 1P thường là công suất nhỏ dòng công tơ 1P trực tiếp 3/9A, 5/20A, 10/40A, 20/80A, 40/120A…
Ngoài ra tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, công ty sẽ thiết kế lắp đặt công tơ điện tử, công tơ đa giá lập trình được khoảng thời gian.