Thống kê truy cập

Tesys LRD

Tesys LRD

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Thermal Overload Relay

Relay nhiệt TeSys loại LRD

Thermal overload relay for TeSys contactor,  D-range

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D

- Designed for motor protection, phase failure sensitive

Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha

- 3 Pole bimetallic thermal overload relays

Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực

- Compensated relays with manual or automatic reset, equipped  with relay trip indicator

Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Unit price (incl.VAT) in VND

Class 10A (1) for connection by screw clamp terminals  or connectors
Relay setting
 range A
For use with
contactor LC1
Reference Unit price
0.10…0.16 D09…D38 LRD01 457,600
0.16…0.25 D09…D38 LRD02 457,600
0.25…0.40 D09…D38 LRD03 457,600
0.40…0.63 D09…D38 LRD04 457,600
0.63…1 D09…D38 LRD05 457,600
1…1.7 D09…D38 LRD06 457,600
1.6…2.5 D09…D38 LRD07 457,600
2.5…4 D09…D38 LRD08 457,600
4…6 D09…D38 LRD10 457,600
5.5…8 D09…D38 LRD12 457,600
7…10 D09…D38 LRD14 457,600
9…13 D12…D38 LRD16 457,600
12…18 D18…D38 LRD21 502,700
16…24 D25…D38 LRD22 523,600
23…32 D25…D38 LRD32 682,000
30…38 D32 và D38 LRD35 688,600
Class 10A (1) with connection by  Everlink®, BTR srew connectors  (2)
Relay setting
 range A
For use with
contactor LC1
Reference Unit price
9…13 D40A…D65A LRD313 1,585,100
12…18 D40A…D65A LRD318 1,636,800
16…25 D40A…D65A LRD325 1,688,500
23…32 D40A…D65A LRD332 1,854,600
30…40 D40A…D65A LRD340 1,760,000
37…50 D40A…D65A LRD350 2,075,700
48…65 D50A…D65A LRD365 2,163,700
Class 10A (1) for connection by screw clamp terminals  or connectors
Relay setting
 range A
For use with
contactor LC1
Reference Unit price
55…70 D80 và D95 LRD3361 2,220,900
63…80 D80 và D95 LRD3363 2,602,600
80…104 D80 và D95 LRD3365 2,806,100
80…104 D115 và D150 LRD4365 3,985,300
95…120 D115 và D150 LRD4367 4,382,400
110…140 D150 LRD4369 4,502,300