Thống kê truy cập

TESYS EOCR - LT47 & LR97

TESYS EOCR - LT47 & LR97

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Electronic Over current Relay

TeSys EOCR - LT47 & LR97

Compensated relays with manual or automatic reset

Relay bảo vệ nhiệt điện tử, reset tự động hoặc bằng tay

Overcurrent protection with relay trip indicator

Bảo vệ quá dòng điện với chức năng ngắt có chỉ thị

Starting time adjustment (D-Time)

Hiệu chỉnh được thời gian khởi động (thời gian D)

Tripping time adjusment (O-Time)

Hiệu chỉnh được thời gian chịu quá tải lặp lại (thời gian O)

Unit price (incl.VAT) in VND

Electronic over current relay - TeSys EOCR - LT 47
Manual reset type
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Voltage Reference Unit Price
0.5…6 LC1 D09…D38 220 VAC LT4706M7S 1,591,700
    24 VAC/DC LT4706BS 1,591,700
    48 VAC/DC LT4706ES 1,591,700
3…30 LC1 D09…D38 220 VAC LT4730M7S 1,761,100
    24 VAC/DC LT4730BS 1,761,100
5…60 LC1 D09…D95 220 VAC LT4760M7S 1,966,800
    24 VAC/DC LT4760BS 1,966,800
    48 VAC/DC LT4760ES 1,966,800
Automatic reset type
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Voltage Reference Unit Price
0.5…6 LC1 D09…D38 220 VAC LT4706M7A 1,591,700
    110 VAC LT4706F7A 1,591,700
    24 VAC/DC LT4706BA 1,591,700
    48 VAC/DC LT4706EA 1,591,700
3…30 LC1 D09…D38 220 VAC LT4730M7A 1,591,700
    110 VAC LT4730F7A 1,761,100
    24 VAC/DC LT4730BA 1,761,100
    48 VAC/DC LT4730EA 1,761,100
5…60 LC1 D09…D95 220 V LT4760M7A 1,966,800
    110 V LT4760F7A 1,966,800
    24 V LT4760BA 1,966,800
    48 V LT4760EA 1,966,800
Electronic over current relay - TeSys EOCR - LR 97
Relay setting range (A) For use with contactor LC1 Voltage Reference Unit Price
0.3…1.5 LC1 D09…D38 220 VAC LR97D015M7 2,258,300
    110 VAC LR97D015F7 2,258,300
    24 VAC/DC LR97D015B 2,258,300
    48 VAC/DC LR97D015E 2,258,300
1.2…7 LC1 D09…D38 220 VAC LR97D07M7 2,393,600
    110 VAC LR97D07F7 2,393,600
    24 VAC/DC LR97D07B 2,393,600
    48 VAC/DC LR97D07E 2,393,600
5…25 LC1 D09…D38 220 VAC LR97D25M7 2,651,000
    110 VAC LR97D25F7 2,651,000
    24 VAC/DC LR97D25B 2,651,000
    48 VAC/DC LR97D25E 2,651,000
20...38 LC1 D25…D38 220 VAC LR97D38M7 2,950,200
    110 VAC LR97D38F7 2,950,200
    24 VAC/DC LR97D38B 2,950,200