Thống kê truy cập

Acti 9 Surge Arrester

Acti 9 Surge Arrester

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Protection & Control

Acti 9 Surge Arrester

iPRF1, iPRD, iPF  surge arrester provide overvoltage protection for housing purpose (TV, refrigerators, computers, ..), telecommunication and industrial electronics (automation systems, motor  control, …)

Bộ chống sét iPRF1, iPRD, iPF  bảo vệ quá điện áp cho các thiết bị dân dụng (tivi, tủ lạnh,  máy vi tính…),  viễn thông và  điện tử công nghiệp (hệ thống tự động, bộ  điều khiển tốc độ…)

The iPRF1, iPRD, iPF  surge arrester uses an MOV (metal oxide varistor) to eliminate atmospheric and industrial voltage surges.

Bộ chống sét iPRF1, iPRD, iPF   sử dụng MOV (metal oxide varistor) loại trừ các xung quá điện áp

Type 1 surge arresters against direct lightning strokes according to standards IEC 61643-1 and EN 61643-11

Chống sét loại 1  dùng trong chống sét trực tiếp theo tiêu chuẩn IEC 61643-1 and EN 61643-11

Type 2 surge arresters against indirect lightning strokes  according to standards IEC 61643-1 and EN 61643-1

Chống sét loại 2  dùng trong chống sét gián tiếp theo tiêu chuẩn IEC 61643-1 and EN 61643-11

Unit price (incl.VAT) in VND

Acti 9 Surge Arrester - iPRF1, type 1 + 2
Pole Iimp (kA) Imax (kA) Reference Unit Price
  (10/350μs) (8/20μs)    
1P+N 12.5/50 N/PE 50 A9L16632 10,990,100
3P 12.5 50 A9L16633 16,281,100
3P+N 12.5/50 N/PE 50 A9L16634 20,352,200
Acti 9 Surge Arrester - iPRD, type 2, 1P,  1P+N, 3P+N, drawout
iPRD type 2, 1P/1P+N, 230V, Draw-out
Pole   Imax (8/20μs) Reference Unit Price
1P   8kA A9L08100 1,641,200
1P   20kA A9L20100 1,758,900
1P   40kA A9L40100 1,876,600
1P   65kA A9L65101 2,311,100
1P+N   8kA A9L08500 2,461,800
1P+N   20kA A9L20500 2,931,500
1P+N   40kA A9L40500 3,107,500
1P+N   65kA A9L65501 (*) 4,065,600
iPRD type 2, 3P+N, 400V, Draw-out
Pole   Imax (8/20μs) Reference Unit Price
3P+N   20kA A9L20600 5,863,000
3P+N   40kA A9L40600 6,741,900
3P+N   65kA A9L65601 (*) 8,151,000
ActiiPF type9 Surge2, 1P,Arrester230V, Fixed- iPF, type 2, 1P, 1P+N & 3P+N, Fixed
Pole   Imax (8/20μs) Reference Unit Price
1P   8kA A9L15694 1,505,900
1P   20kA A9L15691 1,613,700
1P   40kA A9L15686 1,721,500
1P   65kA A9L15683 1,936,000
iPF type 2, 1P+N, 230V, Fixed
Pole   Imax (8/20μs) Reference Unit Price
1P+N   8kA A9L15695 2,259,400
1P+N   20kA A9L15692 2,689,500
1P+N   40kA A9L15687 2,851,200
1P+N   65kA A9L15684 3,765,300
iPF type 2, 3P+N, 400V, Fixed
Pole Imax (8/20μs) Reference Unit Price
3P+N 8kA     A9L15696 5,110,600
3P+N 20kA A9L15693 5,379,000
3P+N 40kA A9L15688 6,454,800
3P+N 65kA A9L15685 (*) 7,454,700

 

Sản phẩm khác