Thống kê truy cập

K, F Range Contactor

K, F Range Contactor

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Thermal Overload Relay

K & F Range Contactor

K range thermal overload relays

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K

- Associated with K range contactors

- Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K

- Designed for  motor protection, phase failure sensitive

- Dùng cho bảo vệ  động cơ và  bảo vệ pha

- 3 Pole bimetallic thermal overload relays

- Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực

- Compensated relays with manual or automatic reset,

equipped with relay trip  indicator

- Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP

Unit price (incl.VAT) in VND

Class 10A with connection by screwclamp terminals
Relay setting range (A) Reference Unit price
0.11…0.16 LR2K0301 930,600
0.16…0.23 LR2K0302 930,600
0.23…0.36 LR2K0303 930,600
0.36…0.54 LR2K0304 930,600
0.54…0.80 LR2K0305 930,600
0.80…1.20 LR2K0306 930,600
1.20…1.80 LR2K0307 930,600
1.80…2.60 LR2K0308 930,600
2.60…3.70 LR2K0310 930,600
3.70…5.50 LR2K0312 930,600
5.50…8.00 LR2K0314 930,600
8.00…11.50 LR2K0316 930,600
10.00…14.00 LR2K0321 1,037,300
12.00…16.00 LR2K0322 1,037,300
Class 10A with connection by screwclamp terminals,  LC1F contactor
Relay setting range (A) Direct mounting Reference Unit price
30…50 F115…F185 LR9F5357 7,494,300
48…80 F115…F185 LR9F5363 7,636,200
60…100 F115…F185 LR9F5367 7,967,300
90…150 F115…F185 LR9F5369 8,300,600
132…220 F225& F265 LR9F5371 10,500,600
200…330 F225…F500 LR9F7375 12,697,300
300…500 F225…F500 LR9F7379 17,397,600
380…630 F400…F800 LR9F7381 18,909,000