Thống kê truy cập

K, D RANGE - CA2 & CA4 & CAD

K, D RANGE - CA2 & CA4 & CAD

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Control Relay

K,D Range

K&D Range Control Relay

Relay điều khiển loại K & D

Control relays screw clamp type

Loại đầu nối  dây kiểu bắt vít

Control circuit: AC, DC & Low Consumption

Cuộn  dây điều khiển bằng điện áp AC, DC, hoặc loại tiết kiệm năng lượng

Mounting on 35mm rail or diameter 4 screw fixing

Lắp đặt trên thanh ray 35mm hoặc bằng  vít

Unit price (incl.VAT) in VND

K Range Control Relays
Supply Control Circuit
consumption
Inst. Aux Contact Referrence Unit Price
NO NC
AC 4.5 VA 4 - CA2KN40●● 669,900
    3 1 CA2KN31●● 669,900
    2 2 CA2KN22●● 669,900
DC 3W 4 - CA3KN40●● 742,500
    3 1 CA3KN31●● 742,500
    2 2 CA3KN22●● 742,500
Low consumption control relays
Supply Control Circuit Inst. Aux Contact Referrence Unit Price
  consumption NO NC    
DC 1.8W 4 - CA4KN40●●● 826,100
    3 1 CA4KN31●●● 826,100
    2 2 CA4KN22●●● 826,100

(*)  Please replace ●● by code in table below

Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau  đây

Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440
CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7
CA3 : Coil DC BD ED FD MD - -
CA4: DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3 - - -
D Range Control Relays
No. of contacts Composition  
  NO NC   L.C. D.C. A.C.
5 5 - CAD50●● 1,178,100 1,498,200 885,500
  3 2 CAD32●● 1,178,100 1,498,200 885,500

(*)  Please replace ●● by code in table below

Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau  đây

Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440
Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7
Coil DC BD ED FD MD - RD
Coil LC BL EL FL ML - -