Thống kê truy cập

EasyPact TVS - LRE

EasyPact TVS - LRE

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

 Thermal Overload Relay

Relay nhiệt EasyPact TVS - LRE

Easypact TVS thermal overload relays are designed to protec A.C circuits and motors against:

Rờle nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ mạch điện A.C và động cơ ngăn ngừa

     + Overload

   + Quá tải

   + Phase failure

   + Mất pha

    + Long starting time

    + Thời gian khởi động dài

    + Prolonged stalled rotor condition

    + Kẹt motor

Easypact TVS thermal overload is combinated  to Easypact TVS contactor

Rờle TVS dùng phối hợp với contactor Easypact TVS

Unit price (incl.VAT) in VND

Class 10A for connection by screw clamp terminals
Relayrange setting(A) For use with
 contactor LC1
Reference Unit price
0.10…0.16 E06…E38 LRE01 291,500
0.16…0.25 E06…E38 LRE02 291,500
0.25…0.40 E06…E38 LRE03 291,500
0.40…0.63 E06…E38 LRE04 291,500
0.63…1 E06…E38 LRE05 291,500
1…1,6 E06…E38 LRE06 291,500
1.6…2.5 E06…E38 LRE07 291,500
2.5…4 E06…E38 LRE08 291,500
4…6 E06…E38 LRE10 291,500
5.5…8 E09…E38 LRE12 291,500
7…10 E09…E38 LRE14 291,500
9…13 E12…E38 LRE16 291,500
12…18 E18…E38 LRE21 291,500
16…24 E25…E38 LRE22 291,500
23…32 E25…E38 LRE32 291,500
30…38 E38 LRE35 291,500
17…25 E40…E95 LRE322 564,300
23…32 E40…E95 LRE353 564,300
30…40 E40…E95 LRE355 564,300
37…50 E50…E95 LRE357 564,300
48…65 E65…E95 LRE359 564,300
55…70 E80…E95 LRE361 564,300
63…80 E80…E95 LRE363 1,689,600
80…104 E95 LRE365 1,689,600
Class 10A for connection by  screw clamp terminals
51…81 E120…E0 LRE480 1,689,600
Instantaneous auxiliary blocks
No of contacts NO                    NC Reference Unit price
2 1                      1 LAEN11 69,300
  2                       - LAEN20 69,300
  -                       2 LAEN02 69,300
4 2                       2 LAEN22 137,500
Time delay auxiliary
Setting range Time delay type  
No of contact per block
Reference Unit price
1…30s On-delay-1NO/1NC LAETSD 894,300