Thống kê truy cập

APTOMAT - MCB - Acti 9 - iC60H & iC60L

APTOMAT - MCB - Acti 9 - iC60H & iC60L

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng
Protection & Control

Acti 9 - iC60H & iC60L

1P, 2P, 3P, 4P MCBs for  control and protection 

Cầu dao tự động MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Industrial or public network  applications

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Compliance with IEC 898, IEC 947-2

Tiêu chuẩn IEC  898, IEC 947-2

Impulse withstand voltage (Uimp): 6kV

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

C Curve (B,D curves please consult us)

Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)

Unit price (incl.VAT) in VND (Bảng giá của hãng đã bao gồm VAT)

Acti9  iC60H - 1P, 2P, 3P & 4P
iC60H - 1P& 2P
Rating Reference 1P Unit Price Reference 2P Unit Price
6 A9F84106   287,100 A9F84206   1,018,600
10 A9F84110   287,100 A9F84210   1,018,600
16 A9F84116   287,100 A9F84216   1,018,600
20 A9F84120   300,300 A9F84220   1,070,300
25 A9F84125   319,000 A9F84225   1,122,000
32 A9F84132   335,500 A9F84232   1,181,400
40 A9F84140   381,700 A9F84240   1,345,300
50 A9F84150   477,400 A9F84250   1,683,000
63 A9F84163   558,800 A9F84263   1,807,300
iC60H - 3P& 4P
Rating Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
6 A9F84306   1,560,900 A9F84406   2,244,000
10 A9F84310   1,560,900 A9F84410   2,244,000
16 A9F84316   1,560,900 A9F84416   2,244,000
20 A9F84320   1,639,000 A9F84420   2,357,300
25 A9F84325   1,717,100 A9F84425   2,468,400
32 A9F84332   1,811,700 A9F84432   2,603,700
40 A9F84340   2,020,700 A9F84440   2,963,400
50 A9F84350   2,524,500 A9F84450   3,471,600
63 A9F84363   2,769,800 A9F84463   3,731,200
Acti9  iC60L - 1P, 2P, 3P & 4P
iC60L - 1P& 2P
Rating Reference 1P Unit Price Reference 2P Unit Price
6 A9F94106   453,200 A9F94206   1,133,000
10 A9F94110   453,200 A9F94210   1,133,000
16 A9F94116   453,200 A9F94216   1,133,000
20 A9F94120   475,200 A9F94220   1,223,200
25 A9F94125   498,300 A9F94225   1,282,600
32 A9F94132   530,200 A9F94232   1,323,300
40 A9F94140   602,800 A9F94240   1,494,900
50 A9F94150   756,800 A9F94250   1,676,400
63 A9F94163   865,700 A9F94263   1,812,800
iC60L - 3P& 4P
Rating Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
6 A9F94306   1,631,300 A9F94406   2,401,300
10 A9F94310   1,631,300 A9F94410   2,401,300
16 A9F94316   1,631,300 A9F94416   2,401,300
20 A9F94320   1,712,700 A9F94420   2,447,500
25 A9F94325   1,794,100 A9F94425   2,492,600
32 A9F94332   1,892,000 A9F94432   2,627,900
40 A9F94340   2,153,800 A9F94440   2,972,200
50 A9F94350   2,691,700 A9F94450   3,579,400
63 A9F94363   2,945,800 A9F94463   3,760,900