Thống kê truy cập

CONTACTOR LC1D

CONTACTOR LC1D

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng
TeSys Contactors - LC1D

Khởi động từ TeSys loại LC1D

D contactor for motor control up to 75kW  at 400 V, in category AC-3

Khởi  động từ loại D, dùng cho điều khiển động cơ  có công suất lên đến 75 KW, AC-3

Control circuit: A.C., D.C, low consumption

Cuộn dây điều khiển  bằng điện áp AC, DC hoặc DC tiêu thụ ít năng  lượng.

Built in 1 NO, 1 NC auxillary contact  High mechanical and electrical life - up to 20 million of operating  for contactor  less than 38A

Tích hợp 2 tiếp điểm phụ, 1  NO và 1 NC, độ bền cơ  khí và  độ bền điện cao -  lên đến 20 triệu lần đóng  cắt với contactor  từ 9 đến 38A.

Front cover prevent dust penetrating

Mặt che chống bụi và  chống tiếp xúc

Coil interchangeable

Cuôn dây  điều khiển có thể thay thế lẫn nhau

Unit price (incl.VAT) in VND

Contactors  with AC or DC coil - khởi động từ  với cuộn dây điều khiển loại AC hoặc DC

LC1D50AM7 kW A N/O N/C   AC DC
4 9 1 1 LC1D09●● 433,400 733,700
5.5 12 1 1 LC1D12●● 519,200 882,200
7.5 18 1 1 LC1D18●● 691,900 1,174,800
11 25 1 1 LC1D25●● 968,000 1,174,800
15 32 1 1 LC1D32●● 1,208,900 2,052,600
18.5 38 1 1 LC1D38●● 1,421,200 2,416,700
18.5 40 1 1 LC1D40A●● 2,162,600 3,675,100
22 50 1 1 LC1D50A●● 2,537,700 4,314,200
30 65 1 1 LC1D65A●● 3,195,500 5,431,800
37 80 1 1 LC1D80●● 3,998,500 6,796,900
45 95 1 1 LC1D95●● 4,975,300 8,455,700
55 115 1 1 LC1D115●● 6,752,900 11,476,300
75 150 1 1 LC1D150●● 8,528,300 14,496,900

Contactors with low consumption DC coil - khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại DC tiết kiệm điện

LC1D150M7 kW A N/O N/C   DC
4 9 1 1 LC1D09●● 785,400
5.5 12 1 1 LC1D12●● 943,800
7.5 18 1 1 LC1D18●● 1,256,200
11 25 1 1 LC1D25●● 1,758,900
15 32 1 1 LC1D32●● 2,197,800
18.5 38 1 1 LC1D38●● 2,586,100

(*) Please replace ●● by code in table below for choosing the coil voltage

Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây để chọn điện áp của cuộn dây contactor

Standard  control curcuit voltages
~ supply
Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
Contactors  LC1-D09…D150 (coils  D115 AND  D150 with integral suppression devce fitted as standard)
50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7
Contactors  LC1-D80…D115
50Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5
60Hz B6   E6 F6   M6   U6 Q6     R6  
__ supply
Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440    
Contactors  LC1-D09…D65A (coils with integral  suppression device fitted as standard)
U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD  
Contactors  LC1-D80…D95                      
U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD  
U 0.75…1.2 Uc JW BW CW EW   SW FW   MW      
Contactors  LC1-D115 and D150 (coils  with integral suppression  device fitted as standard)
U 0.75…1.2 Uc   BD   ED ND SD FD GD MD UD RD  
Low  consumption                        
Contactors  LC1-D09…D38 (coils with integral  suppression device fitted as  standard)
Volts   5 15 20 24 48 110 120 250        
U 0.7…1.25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL        

Khởi động  từ 4 cực loại D, công suất từ 20 đến 200A, 400V, loại tải AC-2

Unit price (incl.VAT) in VND

Rated operational
380V  - 400V
Number of Poles Instantaneous Reference Unit Price
Contactors with AC or DC coil -  khởi động từ  với cuộn dây điều khiển loại AC hoặc DC
A N/O N/C N/O N/C   AC DC
20 4 - 1 1 LC1DT20●● 1,340,900 1,993,200
  2 2 1 1 LC1D098●● 1,340,900 1,993,200
25 4 - 1 1 LC1DT25●● 1,540,000 2,263,800
  2 2 1 1 LC1D128●● 1,540,000 2,263,800
32 4 - 1 1 LC1DT32●● 1,812,800 2,536,600
  2 2 1 1 LC1D188●● 1,812,800 2,536,600
40 4 - 1 1 LC1DT40●● 3,080,000 4,528,700
  2 2 1 1 LC1D258●● 3,080,000 4,528,700
60 4 - 1 1 LC1DT60A●● 4,165,700 6,158,900
80 4 - - - LC1DT80A●● 5,977,400 8,875,900
125 4 - - - LC1D80004●● 10,503,900  
  2 2 - - LC1D80008●● 10,503,900  
200 4 - - - LC1D115004●● 11,556,600 17,134,700