Thống kê truy cập

Easypact EZCV250 ELCB

Easypact EZCV250 ELCB

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Easypact EZC Range

Easypact EZCV250 ELCB

EasyPact EZCV250  MCCB built-in earth leakage protection

MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò.

Compliance with IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

Breaking capacity at 415V: 25, 36kA

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 25, 36kA

Non adjustable thermal and magnetic protection

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ

63 up to 250A fixed devices

63 - 250A loại  cố định

0.1/0.3/0.5/1A adjustable sensitivity

Dòng rò có thể điều chỉnh được: 0.1/0.3/0.5/1A

Earth-leakage circuit breakers with three built-in protections:

Easypact EZCV tích hợp các  chức năng bảo vệ trong cùng một module:

+ overload

+ Quá tải

+ short-circuit

+ Ngắn mạch

+ earth-leakage.

+ Chống dòng rò

Unit price (incl.VAT) in VND

EasyPact  EZCV250 , type N, 3P&4P, Icu=25kA/ 415 VAC
Rating Sensitivity Reference Unit Price Reference Unit Price
(A) IΔn (A) 3P   4P  
63 adjustable EZCV250N3063 8,307,200 EZCV250N4063 10,629,300
80 0.1 - 1A EZCV250N3080 8,307,200 EZCV250N4080 10,629,300
100   EZCV250N3100 8,307,200 EZCV250N4100 10,629,300
125   EZCV250N3125 8,697,700 EZCV250N4125 12,289,200
150   EZCV250N3150 10,167,300 EZCV250N4150 13,990,900
160   EZCV250N3160 10,167,300 EZCV250N4160 13,990,900
175   EZCV250N3175 11,015,400 EZCV250N4175 16,226,100
200   EZCV250N3200 11,995,500 EZCV250N4200 17,719,900
225   EZCV250N3225 11,995,500 EZCV250N4225 17,719,900
250   EZCV250N3250 11,995,500 EZCV250N4250 17,719,900
EasyPact  EZCV250, type H, 3P&4P, Icu=36kA/415 VAC
Rating Sensitivity Reference Unit Price Reference Unit Price
(A) IΔn (A) 3P   4P  
63 adjustable EZCV250H3063 9,242,200 EZCV250H4063 11,554,400
80 0.1 - 1A EZCV250H3080 9,242,200 EZCV250H4080 11,554,400
100   EZCV250H3100 9,242,200 EZCV250H4100 11,554,400
125   EZCV250H3125 10,755,800 EZCV250H4125 13,444,200
150   EZCV250H3150 12,773,200 EZCV250H4150 15,123,900
160   EZCV250H3160 12,773,200 EZCV250H4160 15,123,900
175   EZCV250H3175 15,787,200 EZCV250H4175 19,669,100
200   EZCV250H3200 15,787,200 EZCV250H4200 19,669,100
225   EZCV250H3225 15,787,200 EZCV250H4225 19,669,100
250   EZCV250H3250 15,787,200 EZCV250H4250 19,669,100