Thống kê truy cập

Easypact EZC

Easypact EZC

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Easypact EZC Range

Easypact EZC250F/N/H

EasyPact 250 molded  case circuit breakers

MCCB EasyPact 250

Compliance with IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1

Phù  hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMAAB1

Breaking capacity at 415V:  18, 25, 36kA

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 18, 25, 36kA

Non adjustable thermal and magnetic protection

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ

100 up to 250A fixed devices

100 - 250A loại cố định

Unit price (incl.VAT) in VND

EasyPact EZC 100, Type B & F, 3P
Rating Reference Unit Price   Reference Unit Price
  3P, Icu=7.5 kA/415 VAC 3P,  Icu=10 kA/415 VAC
15A EZC100B3015 1,460,800 EZC100F3015 1,522,400
20A EZC100B3020 1,460,800 EZC100F3020 1,522,400
25A EZC100B3025 1,460,800 EZC100F3025 1,522,400
30A EZC100B3030 1,460,800 EZC100F3030 1,522,400
40A EZC100B3040 1,460,800 EZC100F3040 1,522,400
50A EZC100B3050 1,460,800 EZC100F3050 1,522,400
60A EZC100B3060 1,554,300 EZC100F3060 1,684,100
75A - - EZC100F3075 1,684,100
80A - - EZC100F3080 1,684,100
100A - - EZC100F3100 1,841,400
EasyPact EZC 100, Type N, 1P, 3P & 4P
Rating Reference Unit Price Reference Unit Price  Reference Unit Price
  1P, Icu= 18 kA, 220/240 VAC 3P,  Icu=15 kA/415 VAC 4P, Icu=15 kA/415 VAC
15A EZC100N1015 1,094,500 EZC100N3015 2,002,000 EZC100N4015 2,950,200
20A EZC100N1020 1,094,500 EZC100N3020 2,002,000 EZC100N4020 2,950,200
25A EZC100N1025 1,094,500 EZC100N3025 2,002,000 EZC100N4025 2,950,200
30A EZC100N1030 1,094,500 EZC100N3030 2,002,000 EZC100N4030 2,993,100
40A EZC100N1040 1,094,500 EZC100N3040 2,002,000 EZC100N4040 2,993,100
50A EZC100N1050 1,094,500 EZC100N3050 2,002,000 EZC100N4050 2,993,100
60A EZC100N1060 1,172,600 EZC100N3060 2,189,000 EZC100N4060 2,993,100
75A EZC100N1075 1,172,600 EZC100N3075 2,189,000 EZC100N4075 2,993,100
80A EZC100N1080 1,172,600 EZC100N3080 2,189,000 EZC100N4080 2,993,100
100A EZC100N1100 1,172,600 EZC100N3100 2,189,000 EZC100N4100 2,993,100
EasyPact EZC 100, Type H, 1P, 2P & 3P
Rating Reference Unit Price Reference Unit Price  Reference Unit Price
  1P, Icu=25kA, 220/240 VAC 2P, Icu=50kA, 220/240  VAC 3P, Icu=30kA/415 VAC
15A EZC100H1015 1,369,500 EZC100H2015 1,837,000 EZC100H3015 2,542,100
20A EZC100H1020 1,369,500 EZC100H2020 1,837,000 EZC100H3020 2,542,100
25A EZC100H1025 1,369,500 EZC100H2025 1,837,000 EZC100H3025 2,542,100
30A EZC100H1030 1,369,500 EZC100H2030 1,837,000 EZC100H3030 2,542,100
40A EZC100H1040 1,369,500 EZC100H2040 1,837,000 EZC100H3040 2,542,100
50A EZC100H1050 1,369,500 EZC100H2050 1,837,000 EZC100H3050 2,542,100
60A EZC100H1060 1,465,200 EZC100H2060 2,015,200 EZC100H3060 2,794,000
75A EZC100H1075 1,465,200 EZC100H2075 2,015,200 EZC100H3075 2,794,000
80A EZC100H1080 1,465,200 EZC100H2080 2,015,200 EZC100H3080 2,794,000
100A EZC100H1100 1,465,200 EZC100H2100 2,015,200 EZC100H3100 2,794,000
EasyPact EZC 100, Type H, 4P
Rating Reference Unit Price
  4P, Icu=30kA/415 VAC
15A EZC100H4015 3,042,600
20A EZC100H4020 3,042,600
25A EZC100H4025 3,042,600
30A EZC100H4030 3,066,800
40A EZC100H4040 3,066,800
50A EZC100H4050 3,066,800
60A EZC100H4060 3,066,800
75A EZC100H4075 3,066,800
80A EZC100H4080 3,066,800
100A EZC100H4100 3,066,800
EasyPact EZC 250, Type F, 3P
Rating Reference Unit Price
  3P, Icu=18 kA /415 VAC
100A EZC250F3100 3,390,200
125A EZC250F3125 3,626,700
150A EZC250F3150 4,428,600
160A EZC250F3160 4,428,600
175A EZC250F3175 4,677,200
200A EZC250F3200 5,085,300
225A EZC250F3225 5,085,300
250A EZC250F3250 5,085,300
EasyPact EZC 250, Type N, 3P & 4P
Rating Reference Unit Price Reference Unit Price
  3P, Icu=25kA/415 VAC 4P, Icu=25kA/415 VAC
63A - - EZC250N4063 4,581,500
80A - - EZC250N4080 4,581,500
100A EZC250N3100 3,534,300 EZC250N4100 4,581,500
125A EZC250N3125 3,982,000 EZC250N4125  5,747,500
150A EZC250N3150 4,859,800 EZC250N4150 6,897,000
160A EZC250N3160 4,859,800 EZC250N4160 6,897,000
175A EZC250N3175 5,041,300 EZC250N4175 7,472,300
200A EZC250N3200  5,738,700 EZC250N4200 7,610,900
225A EZC250N3225  5,738,700 EZC250N4225  7,610,900
250A EZC250N325 5,738,700 EZC250N4250  7,610,900
EasyPact EZC 250, Type H, 2P, 3P & 4P
Rating Reference Unit Price Reference Unit Price Reference Unit Price
  2P, Icu=85kA, 220/240 VAC 3P, Icu=36kA/415 VAC 4P, Icu=36kA/415 VAC
63A - - - - EZC250H4063  4,830,100
80A - - - - EZC250H4080 4,830,100
100A EZC250H2100 3,509,000 EZC250H3100 3,626,700 EZC250H4100 4,830,100
125A EZC250H2125 3,619,000 EZC250H3125 4,303,200 EZC250H4125 5,841,000
150A EZC250H2150 4,438,500 EZC250H3150 5,276,700 EZC250H4150 7,260,000
160A EZC250H2160 4,438,500 EZC250H3160 5,276,700 EZC250H4160 7,260,000
175A EZC250H2175 5,359,200 EZC250H3175 6,370,100 EZC250H4175  8,551,400
200A EZC250H2200 5,359,200 EZC250H3200 6,370,100 EZC250H4200  8,911,100
225A EZC250H2225 5,359,200 EZC250H3225  6,370,100 EZC250H4225 8,911,100
250A EZC250H2250 5,359,200 EZC250H3250 6,370,100 EZC250H4250 8,911,100