Thống kê truy cập

Easypact CVS

Easypact CVS

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Molded Case Circuit Breaker

Easypact CVS fixed B,F,N type

Easypact CVS molded case circuit breakers

MCCB Easypact CVS

Compliance with IEC 947-2

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Adjustable trip unit from 0.7 to 1 (TMD)

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Rated current from 16A to 600A

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Unit price (incl.VAT) in VND

Easypact CVS100/250 fixed, B type, equiped with TMD trip unit,  Icu =  25kA/415V
Type Rating  Reference 3P Unit Price   Reference 4P Unit Price
CVS100B 16 LV510300   2,558,600 LV510310   3,418,800
  25 LV510301   2,558,600 LV510311   3,418,800
  32 LV510302   2,558,600 LV510312   3,418,800
  40 LV510303   2,558,600 LV510313   3,418,800
  50 LV510304   2,558,600 LV510314   3,418,800
  63 LV510305   2,558,600 LV510315   3,418,800
  80 LV510306   2,586,100 LV510316   3,615,700
  100 LV510307   2,586,100 LV510317   3,615,700
CVS160B 125 LV516302   3,270,300 LV516312   4,919,200
160 LV516303   4,156,900 LV516313   5,597,900
CVS250B 200 LV525302   4,856,500 LV525312   6,718,800
250 LV525303   5,446,100 LV525313   7,616,400
Easypact CVS100/630 fixed, F type, equiped with TMD trip unit,  Icu =  36kA/415V
Type Rating  Reference 3P Unit Price   Reference 4P Unit Price
CVS100F 16 LV510330   2,656,500 LV510340   3,689,400
  25 LV510331   2,656,500 LV510341   3,689,400
  32 LV510332   2,656,500 LV510342   3,689,400
  40 LV510333   2,656,500 LV510343   3,689,400
  50 LV510334   2,656,500 LV510344   3,689,400
  63 LV510335   2,656,500 LV510345   3,689,400
  80 LV510336   2,656,500 LV510346   3,935,800
  100 LV510337   2,656,500 LV510347   3,935,800
CVS160F 125 LV516332   3,542,000 LV516342   5,173,300
160 LV516333   4,475,900 LV516343   6,085,200
CVS250F 200 LV525332   5,484,600 LV525342   7,636,200
250 LV525333   6,127,000 LV525343   8,653,700
CVS400F 320 LV540305   9,346,700 LV540308   10,821,800
400 LV540306   9,838,400 LV540309   12,052,700
CVS630F 500 LV563305   12,789,700 LV563308   15,987,400
600 LV563306   14,757,600 LV563309   16,971,900
Easypact CVS400/630 fixed, N type, equiped with TMD trip unit,  Icu =  50kA/415V
Type Rating  Reference 3P Unit Price   Reference 4P Unit Price
CVS400N 320 LV540315   10,330,100 LV540318   13,036,100
400 LV540316   11,068,200 LV540319   13,774,200
CVS630N 500 LV563315   14,757,600 LV563318   17,217,200
600 LV563316   15,864,200 LV563319   18,693,400