Thống kê truy cập

CONTACTOR TESYS K

CONTACTOR TESYS K

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

TeSyS contactors

Contactors -  type TeSys K - 0.06… 5.5 kW

K  Range contactors for  motor control,

Khởi  động từ loại K dùng cho điều khiển động  cơ

AC  50/60 Hz & DC control circuit

Cuộn dây điều khiển có  thể chọn điện áp AC hoặc DC

Intergrated 1 NO or 1 NC

Tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC

Mounting  on 35mm rail or diameter 4 screw fixing

Lắp đặt trên din rail hoặc bắt  vít

Type  of connection: Screw clamp

Đấu dây theo kiểu bắt  vít

Unit price (incl.VAT) in VND

Contactor K Range AC Control Circuit - Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển AC

LC1K0910M7 220 V AC3 440 V   Inst. Aux Contact Reference Unit price
KW KW AMPS N/O N/C    
1.5 3 6 1 - LC1K0610●● 355,300
      - 1 LC1K0601●● 355,300
2.2 4 9 1 - LC1K0910●● 400,400
      - 1 LC1K0901●● 400,400
3 5.5 12 1 - LC1K1210●● 445,500
      - 1 LC1K1201●● 445,500
4 7.5 16 1   LC1K1610●● 507,100
      - 1 LC1K1601●● 507,100

(*) Please replace ●● by code in table below (Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây)

AC(50/60VoltsHz) 24 48 110
  B7 E7 F7

Contactor K Range DC Control Circuit - Khởi động từ loại K, điện áp điều khiển DC

LP1K0910MD AC1 AC3  380 V Inst. Aux Contact Reference Unit price
AMPS KW HP AMPS N/O N/C    
20 2,2 3 6 1 - LP1K0610●● 657,800
20 2,2 3 6 - 1 LP1K0601●● 657,800
20 4 5,5 9 1 - LP1K0910●● 710,600
20 4 5,5 9 - 1 LP1K0901●● 710,600
20 5,5 7,5 12 1 - LP1K1210●● 782,100
20 5,5 7,5 12 - 1 LP1K1201●● 782,100

(*) Please replace ●● by code in table below (Vui lòng thay thế ký hiệu ●● bằng bảng mã sau đây)

DC Volts 12 24 48 110 220
  JD BD ED FD MD