Thống kê truy cập

Compact NSX

Compact NSX

Giá
Vui lòng liên hệ
Tình trạng
 Có hàng
Thêm vào giỏ hàng

Molded Case Circuit Breaker

Compact NSX

Compact NSX molded case  circuit breakers

MCCB Compact NSX

Compliance with IEC 947-2

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Available for so many  types of trip unit:

MA, TMD and Micrologic 1, 2, 5/6 A or E trip  unit

from 100 to 630A

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt)

và Micrologic 1, 2, 5/6 A  hoặc E 

cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Easy to communication

Truyền  thông dễ dàng

Unit price (incl.VAT) in VND

Compact NSX100/160/250B equiped with TMD trip  unit, Icu=25kA 415V
Type Rating Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
Compact NSX 100B 16 LV429557   3,730,100 LV429567   5,041,300
  25 LV429556   3,730,100 LV429566   5,041,300
  32 LV429555   3,730,100 LV429565   5,041,300
  40 LV429554   3,730,100 LV429564   5,041,300
  50 LV429553   3,730,100 LV429563   5,041,300
  63 LV429552   3,730,100 LV429562   5,041,300
  80 LV429551   3,835,700 LV429561   5,351,500
  100 LV429550   3,835,700 LV429560   5,351,500
Compact NSX 160B 125 LV430311   4,849,900 LV430321   7,558,100
  160 LV430310   6,155,600 LV430320   8,302,800
Compact NSX 250B 200 LV431111   7,202,800 LV431121   9,963,800
  250 LV431110   8,075,100 LV431120   11,293,700
Compact NSX100/160/250F equiped with TMD trip unit, Compact NSX400/630F equiped
with Micrologic 2.3, Icu=36kA 415V
Type Rating Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
Compact NSX 100F 16 LV429637   3,928,100 LV429647   5,359,200
  25 LV429636   3,928,100 LV429646   5,359,200
  32 LV429635   3,928,100 LV429645   5,359,200
  40 LV429634   3,928,100 LV429644   5,359,200
  50 LV429633   3,928,100 LV429643   5,359,200
  63 LV429632   3,928,100 LV429642   5,359,200
  80 LV429631   4,038,100 LV429641   5,690,300
  100 LV429630   4,038,100 LV429640   5,690,300
Compact NSX 160F 125 LV430631   5,218,400 LV430641   7,672,500
  160 LV430630   6,625,300 LV430640   9,023,300
Compact NSX 250F 200 LV431631   8,104,800 LV431641   11,323,400
  250 LV431630   9,086,000 LV431640   12,832,600
Compact NSX 400F 400 LV432676   14,884,100 LV432677   18,456,900
Compact NSX 630F 630 LV432876   22,935,000 LV432877   27,074,300

 

Compact NSX100/160/250N equiped with TMD trip unit, Compact NSX400/630N equiped
with Micrologic 2.3, Icu=50kA 415V
Type Rating Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
Compact NSX 100N 16 LV429847   4,489,100 LV429857   6,062,100
  25 LV429846   4,489,100 LV429856   6,062,100
  32 LV429845   4,489,100 LV429855   6,062,100
  40 LV429844   4,489,100 LV429854   6,062,100
  50 LV429843   4,489,100 LV429853   6,062,100
  63 LV429842   4,489,100 LV429852   6,062,100
  80 LV429841   4,613,400 LV429851   6,435,000
  100 LV429840   4,613,400 LV429850   6,435,000
Compact NSX 160N 125 LV430841   5,744,200 LV430851   8,446,900
  160 LV430840   7,293,000 LV430850   9,934,100
Compact NSX 250N 200 LV431831   8,677,900 LV431841   12,123,100
  250 LV431830   9,728,400 LV431840   13,740,100
Compact NSX 400N 400 LV432693   17,287,600 LV432694   21,226,700
Compact NSX 630N 630 LV432893   24,999,700 LV432894   29,509,700
Compact NSX100/160/250H equiped with TMD trip unit, Compact NSX400/630H equiped
with Micrologic 2.3, Icu=70kA 415V
Type Rating Reference 3P Unit Price Reference 4P Unit Price
Compact NSX 100H 16 LV429677   4,994,000 LV429687   7,030,100
  25 LV429676   4,994,000 LV429686   7,030,100
  32 LV429675   4,994,000 LV429685   7,030,100
  40 LV429674   4,994,000 LV429684   7,030,100
  50 LV429673   4,994,000 LV429683   7,030,100
  63 LV429672   4,994,000 LV429682   7,030,100
  80 LV429671   5,201,900 LV429681   7,478,900
  100 LV429670   5,201,900 LV429680   7,478,900
Compact NSX 160H 125 LV430671   7,387,600 LV430681   9,898,900
  160 LV430670   8,970,500 LV430680   11,289,300
Compact NSX 250H 200 LV431671   11,693,000 LV431681   16,905,900
  250 LV431670   11,693,000 LV431680   16,905,900
Compact NSX 400H 400 LV432695   20,843,900 LV432696   25,242,800
Compact NSX 630H 630 LV432895   28,209,500 LV432896   37,761,900